Sin Yu Hung (Hong Kong) and Fiorella Corimbert…

Sin Yu Hung (Hong Kong) and Fiorella Corimberto (Argentina)

Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games